رابطه نمک و PH بدن

در این نوشتار ابتدا به بطور خلاصه دلایل اهمیت حفظ تعادل در PH بدن را فهرست کرده و سپس به بررسی رابطه نمک با PH بدن خواهیم پرداخت.   اهمیت حفظ تعادل در PH بدن PH بدن باید همیشه در حالت متعادل (خنثی) باشد. میزان متعادل PH بدن تقریبا 7.2 است. هنگامی که  PHبدن، بیش...