اتاق نمکی

استفاده از اتاق نمکی یکی از روش های هالوتراپی یا نمک درمانی است. تنفس هوای داخل اتاق نمک که دارای ذرات ریز نمک است می‌تواند در بهبود انواع بیماری‌های ریوی مفید واقع شود. استفاده از اتاق نمک خواص درمانی زیادی دارد که در این نوشتار به آن می‌پردازیم. اتاق نمکی چیست؟ اتاق...