کاهش تب کودکان با نمک – حمام نمک – پاشویه نمک

چه زمانی دچار تب می شویم؟ همه ما در طول زندگی خود دچار تب شدیم. دمای بدن همه ما انسان ها در حالت طبیعی 37 درجه سانتی گراد است. زمانی که حرارت اصلی بدن از حد نرمال خود بالاتر برود، تب به سراغمان می آید . البته هر گونه افزایش حرارت در بدن ما به معنای تب و بیماری نیست....