میکروکلیمای غارهای نمکی

در کشورهای توسعه یافته به دلیل افزایش سطح بهداشت و کاهش نرخ زاد و ولد، طبقات مرفه جامعه به سن ۶۵ سال به بالا تعلق دارند. زمان تفریح این گروه نیز ۶۰ درصد از زمان تفریح طبقات جوانتر جامعه بیشتر است. بنابراین این گروه، توده عظیم توریست بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. نوع...

اتاق نمکی

استفاده از اتاق نمکی یکی از روش های هالوتراپی یا نمک درمانی است. تنفس هوای داخل اتاق نمک که دارای ذرات ریز نمک است می‌تواند در بهبود انواع بیماری‌های ریوی مفید واقع شود. استفاده از اتاق نمک خواص درمانی زیادی دارد که در این نوشتار به آن می‌پردازیم. اتاق نمکی چیست؟ اتاق...