میزان تولید و مصرف نمک در کشورهای مختلف رابطه مستقیمی با صنعت کلر آلکالید آن کشور دارد، چرا که یکی از مصارف کلیدی نمک برای تولید کلر و سود سوزآور است.

یکی دیگر از موارد نمک استفاده از آن برای یخ‌زدایی معابر و جاده‌ها در فصول سرد است و به‌طور طبیعی هرچقدر هوا سردتر بوده و برف و یخبندان بیشتر باشد نیاز به نمک بیشتر برای نمک‌پاشی و از بین بردن یخ جاده‌ها و معابر بیشتر می‌شود. افزایش دمای کشور و کاهش بارش‌های برفی در سال‌های اخیر بخشی از مصرف نمک را کاهش داده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان تصفیه نمک ایران درباره این موضوع نیز اظهار کرد: هرچند بخشی از مصارف نمک برای جلوگیری از یخبندان است اما به‌طور کلی بیشترین مصرف نمک در ایران در پتروشیمی ماهشهر و اروند است.

error: این محتوا محافظت شده است