نمک گل حفاری

نمک گل حفاری

درصنعت نفت، نمک برای افزایش تراکم گل ولای و خاک مورد استفاده قرار می گیرد تا یک دکل حفاری امن و کارآمد ترایجاد نماید.

اگرچه نمک ممکن است به طور گسترده درحفاری دریایی استفاده شود اما مقدار زیادی از نمک برای تسهیل حفاری زمینی مورد نیاز است. نمک در کنترل ترکیب شیمیائی محلول حفاری نقش مهمی را همراه با بی کربنات سدیم، آهک، دولومیت و ژیپس ایفا می کند. محلول حفاری برغلظت، وزن مخصوص، سرعت حفاری و دستگاههای حفاری وابسته است. درایجاد گل حفاری پایه آبی ازآب نمک به عنوان سیال حفاری استفاده می کنند که نسبت به آب خالص به دلیل وجود نمک در آب، 10% مزیت بیشتری دارد. درگل حفاری پایه آبی، میزان نمک های محلول و میزان شوری مهم است .

آب نمک درگل حفاری پایه آبی بسته به مقدار نمک های محلول در آن به سه حالت دیده می شود :

· sea water (آب دریا با کلرور سدیم)

· Brakish water (آب شور با کلرور سدیم)

· salt satured water (آب سیر شده از نمک یا املاح اشباع شده با کلرور سدیم)

نمک مناسب در صنعت حفاری، نمک شکری است. این نمک به صورت کیسه های 25 کیلوگرمی، جامبوبگ یک تنی و یا بنا بر تقاضای مشتری به صورت فله در محل خریدار تحویل می شود.

دراین راستا نمک شایان با تامین به موقع و با کیفیت نمک، نیاز این صنعت را بر طرف نموده ومطلوب ترین نمک با خلوص مناسب و قیمت رقابتی را در اختیارمشتریان گرامی قرار می دهد .

error: این محتوا محافظت شده است