نمک دباغی

نمک دباغی

چرمسازی یا دباغی پوست، فرآیند فیزیکی – شیمیایی است که بر اثر اعمال فیزیکی، تاثیرات مواد شیمیایی یا گیاهی، پوست خام فاسد شدنی به پوستی فاسد نشدنی، با ارزش و قابل استفاده برای انسان، به نام چرم تبدیل می شود.

آماده سازی چرم (عملیات پخت) توسط نمک انجام می شود. در این مرحله آب ازچرم وپوست با استفاده ازاختلاف فشار اسمزی بیرون کشیده می شود و رطوبت چرم و پوست تا حد زیادی کاهش می یابد تا جائی که باکتری ها دیگر قادر به رشد نیستند. درروش نمک سود کردن مرطوب ، پوست را با مقدارزیادی نمک شور می کنند سپس در حدود 30 روز فشرده سازی انجام می شود.

در روش آب نمک، پخت چرم ها در حمام آب نمک درحدود 16 روز انجام می شود. پخت درحمام آب نمک می تواند در دمای بسیار پائین با حفظ پوست انجام شود.

درقدیم، دباغ نیاز داشت که فیبرهای مو را از پوست جدا کند و این کار به صورت فرو بردن پوست به مدت طولانی(چندین ماه) درآب نمک انجام می شد سپس الیاف موی سست شده توسط چاقو خراشیده می شدند.

ازاین نمک به عنوان نمک دباغی نام برده می شود و بهترین نوع نمک دباغی در شهرستان گرمسار بصورت نمک پودری در کیسه های 25 کیلو گرمی لمینت، معمولی، چاپدار، بدون چاپ و فله تولید می شود.

شرکت سپید دُر شایان(نمک شایان) فعال در صنعت نمک کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه کارخانجات دباغی وسایر مراکز مصرف کننده نمک اعلام می دارد.

error: این محتوا محافظت شده است