آزمایشگاه نمک و کنترل کیفیت

تطابق محصولات نمک «سپید در شایان» با استانداردهای جهانی

در شرکتهایی که برای رضایت مشتریان و حفظ کیفیت محصولات خود اهمیت قائلند، ایجاد واحد کنترل کیفیت و تداوم در بررسی های کیفی بسیار حائز اهمیت هستند. کارخانه نمک شایان نیز مفتخر است برای رسیدن به این هدف و حفظ کیفیت بالای محصولات خود، پیوسته آزمایشات بررسی کیفیت را در آزمایشگاه نمک خود انجام می‌دهد.

آزمایشگاه نمک و کنترل کیفیت

فاکتورهای مورد بررسی در آزمایشگاه نمک شایان

در این واحد با داشتنن امکانات مجهز آزمایشگاهی جهت تست نمک تولید شده، نظیر اندازه گیری میزان یدات، خلوص نمک،کدورت سنجی و …کیفیت محصول نهایی به طور مرتب کنترل میشود. در ذیل عناوین برخی فاکتورهای اصلی مورد بررسی در آزمایشگاه نمک شایان فهرست شده‌اند:

 • خلوص نمک
 • رطوبت
 • میزان کلسیم
 • منیزیم
 • میزان سولفات
 • میزان اسیدی بودن (PH)
 • مواد نامحلول

نتایج بدست آمده از این آزمایشات با استانداردهای ملی و بین‌المللی تطبیق داده می‌شوند تا محصول نهایی که به دست مشتری می‌رسد از بالاترین کیفیت برخوردار باشد.

 

استانداردهای ملی و بین‌المللی کیفیت نمک

استانداردهای ملی کیفیت نمک توسط مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون تعیین می‌گردند. این استانداردها با اهداف ذیل وضغ می‌شوند:

 • حمایت از مصرف کنندگان
 • حفظ سلامت و ایمنی فردي و عمومی
 • حصول اطمینان از کیفیت محصولات
 • ملاحظات زیست محیطی و اقتصادي

از آنجا که در تدوین استانداردهای ملی کیفیت نمک، استانداردهای بین‌المللی در این زمینه به عنوان منبع مورد مطالعه و استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً تفاوت چشمگیری بین استانداردهای ملی و استانداردهای بین‌المللی کیفیت نمک وجود ندارد.

در آزمایشگاه نمک، پس از آنالیز فاکتورهای مختلف، نتایج بدست آمده با استانداردهای ملی تطبیق داده می‌شوند تا محصول نهایی از هر نظر دارای کیفیت بالایی باشد.

 

حدود قابل قبول در آزمایشات نمک

جدول ذیل حدود قابل قبول برای برخی فاکتورهای اصلی آزمایشات نمک خوراکی را نمایش می‌دهد:

 • وضعیت ظاهری: رنگ سفید تا شفاف – مطابق استاندارد 26 – بند 4-1
 • طعم و بو: شورمزه و عاری از هرگونه بوی خارجی – مطابق استاندارد 26 – بند 4-1
 • مواد خارجی: فاقد هرگونه مواد خارجی – مطابق استاندارد 26 = بند 4-2
 • خلوص نمک: حداقل 99.2 درصد – مطابق استاندارد 3769
 • رطوبت: حداکثر 0.1 درصد – مطابق استاندارد 3771
 • میزان کلسیم: حداکثر 0.15 درصد – مطابق استاندارد 4058
 • منیزیم: حداکثر 0.03 درصد – مطابق استاندارد 4058
 • میزان سولفات: حداکثر 0.46 درصد – مطابق استاندارد 3258
 • میزان اسیدی بودن (PH) بر حسب HCL: حداکثر 0.01 درصد – مطابق 12256
 • مواد نامحلول: حداکثر 0.16 درصد – مطابق استاندارد 3770
 • میزان ید: 20 تا 55 میکروگرم در گرم – مطابق استاندارد 1195 بند 8
 • آرسنیک (As): حداکثر مقدار مجاز 0.5ppm – مطابق استاندارد 26

 

نمونه نتایج آزمایشات روی محصولات شایان سالت

نمونه نتایج آزمایشات روی محصولات شایان سالت را می‌توانید در ادامه دانلود کنید:

در بررسی داده‌های مندرج در این آزمایشات، کیفیت محصولات شایان سالت و انطباق آن با استانداردهای جهانی محرز خواهد بود.