آزمایشگاه نمک و کنترل کیفیت

تطابق محصولات نمک «سپید در شایان» با استانداردهای جهانی

آزمایشگاه نمک و کنترل کیفیت

در این واحد با داشتنن امکانات مجهز آزمایشگاهی جهت تست نمک تولید شده ، نظیر اندازه گیری میزان یدات ، خلوص نمک ،کدورت سنجی و …کیفیت محصول نهایی به طور مرتب کنترل میشود.

برخی از نتایج حاصل از آنالیز محصولات «سپید در شایان» را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید: آنالیز محصولات

error: این محتوا محافظت شده است